1. Poder ver…
2. Poder oír…
3. Poder tocar…

4. Poder probar…
5. Poder sentir…
6. Poder reír…

7. Y poder amar.

Anuncios